Pub Medarbeiderundersoekelser-en-praktisk-haandbok.jpg

Medarbeiderundersøkelser - en praktisk håndbok

Dette er en praktisk håndbok for alle fasene i en medarbeiderundersøkelse. Den belyser ulike perspektiver av hva arbeidsmiljøet er, hvorfor det bør kartlegges, hva som bør kartlegges, hvilke metoder og verktøy som finnes, og hvordan man kan skape gode prosesser i forbindelse med selve målingen. Boken kommer også med praktiske anbefalinger til fasen som ofte får for lite oppmerksomhet, nemlig hvordan man skal gå frem for å tolke og følge opp resultatene.

 
 
 

Medarbeiderundersøkelser - en praktisk veileder

NHOs offisielle veileder for medarbeiderundersøkelser.

Ledere sitter ofte med spørsmål som: "bør vi gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i vår bedrift, hvordan skal vi gjøre det? Hvilke type undersøkelse skal vi velge, og vil det utvikle organisasjonen i positiv retning? "